Různá místa mají svou nezaměnitelnou atmosféru. A ta mě oslovuje a vyzývá: „Jen pojď a namaluj si mě!“Pozn:
Obraz označený v názvu "*" - již není dostupný.