Úvod

V tvorbě Jany Rozkové (rozené Černohausové) najdeme různá témata, která většinou zpracovává technikou klasické olejomalby na plátně. Vedle portrétů, ať již reálných či fiktivních, se objevují motivy figurální s náměty čerpajícími ze života. Ráda také maluje zátiší, zachycující poezii obyčejných věcí. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace je pro ni příroda, konkrétní prožitky a zkušenosti.

Malířka chce zapomenout na sebe a jen naslouchat řeči barev. Nabídnout věcem čistý a prázdný prostor, v němž by se mohly svobodně ukazovat. Její obrazy nemají křičet, nemají být efektní ani působivé. Nechce diváka ohromit, ale spíše jen ukázat věci tak jak jsou, ve své prostotě, obyčejnosti a kráse.

Jana Rozková je mimo jiné žákyní malíře a profesora Radoslava Kutry. Ten spolu s F. Dvořákem, M. Jemelkou a J. Uiberlayem vytvořil v šedesátých letech malířskou skupinu Experiment, která se tehdy významně podílela na formování nové tváře českého malířství. Těžká doba po roce 1968 ovšem příliš „experimentování“ nepřála, proto se Radoslav Kutra rozhodl pro emigraci do Švýcarska, kde založil soukromou uměleckou školu Kunstseminar.

V letech 1994-1995 působil Radoslav Kutra na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jeho učení a vliv dalo podnět čtyřem studentkám (Jana Rozková, Doris Windlin, Marie Nováková a Kateřina Pinďáková - Rutherford), které po absolvování FaVU v roce 1998 vytvořili malířskou skupinu EXPERIMENT 2, která navazuje na již zmíněný Experiment. V roce 2006 přijala členství ve skupině Marie Smetanová. Tuto mladou skupinu spojuje nejen přátelství a společná léta strávená na studiích, ale také touha dospět ke společnému cíli, ač různými cestami. Malířky pořádají společné výstavy a semináře. Každoročně se scházejí a malují na společných plenérech (Louka, Popov u Štítné n. Vláří, Sázava). Pokoušejí se překonat přehnaný výtvarný individualismus, který na dnešní umělecké scéně vládne a vrátit umění k jeho obecným základům.